18 آوریل 2019
آوریل 18, 2019

ازدواج به سبک زامبیائی

0 Comment

ازدواج به سبک زامبیائی

دریافت مبلغى به عنوان شیربهاى عروس، یکی از آداب قبایل آفریقا از جمله مردم زامبیا می‌باشد که این رسم را “لوبولا” می نامند. لوبولا یک سنت دیرینه برای ازدواج است که در سراسر آفریقا از جمله در قبایل زامبیا مرسوم می‌باشد. لوبولا چیزی شبیه شیربها در ایران قدیم است که با پرداخت آن حق ازدواج با زنان ایجاد می‌شود.

این رسم همچنان بطور گسترده در جامعه آفریقای معاصر اجرا شده و مانند سایر رسوم طرفداران و منتقدانی دارد. با اینکه لوبولا یک رسم قدیمی ‌آفریقایی است هنوز مانند صد سال قبل زنده و پابرجا است و پایبند نبودن خانواده عروس و یا داماد به این رسم، مایه بی آبرویی و سرشکستگی به شمار می‌آید.

در مرداد ۱۳۶۷ به هنگام ماموریت در زامبیا، به همراه خانواده و به دعوت یکی از روسای قبیله بمبا، در مراسم ازدواج دختر وی که در یکی از سالن های اصلی شهر برگزار می‌شد شرکت کردیم. این مراسم بسیار مجلل بود و مقامات محلی، تعدادی از دیپلمات ها و روسای قبایل دیگر هم در آن شرکت داشتند.من تنها سفیر حاضر در مراسم بودم و به همین دلیل، یکی از اقوام عروس همواره در کنار ما بود و توضیحات لازم در مورد آئین ازدواج در قبایل زامبیا را بیان می‌کرد .وی می‌گفت در قبایل زامبیا بخصوص قبیله بمبا، دختران پس از برپایى مراسمى که “چیسونگو” نام دارد وارد گروه زنان بالغ مى‏شوند. زنان قبیله مى‏بایست چند روزى را به آموزش دختران جوان بپردازند تا وظایفى که در خانه شوهر و در جامعه به آنان واگذار مى‏گردد را فراگیرند. دختران اغلب پس از برپایى این آیین ازدواج مى‏کنند، اما پسران گاهى تا سی سالگى مجرد مى‏مانند.

دریافت مبلغى به عنوان شیربهاى عروس، یکی از آداب قبایل آفریقا از جمله مردم زامبیا می‌باشد که این رسم را “لوبولا” مى‏نامند . لوبولا یک سنت دیرینه برای ازدواج است که در سراسر آفریقا از جمله در قبایل زامبیا مرسوم می‌باشد. لوبولا چیزی شبیه شیربها در ایران قدیم است که با پرداخت آن حق ازدواج با زنان ایجاد می‌شود. این رسم همچنان بطور گسترده در جامعه آفریقای معاصر اجرا شده و مانند سایر رسوم طرفداران و منتقدانی دارد. با اینکه لوبولا یک رسم قدیمی ‌آفریقایی است هنوز مانند صد سال قبل زنده و پابرجا است و پایبند نبودن خانواده عروس و یا داماد به این رسم، مایه بی آبرویی و سرشکستگی به شمار می‌آید.ب طور سطحی لوبولا روندی بسیار رسمی ‌از مذاکره میان دو خانواده برای رسیدن به یک توافق دوجانبه بر سر مبلغی که داماد باید برای ازدواج با عروس بپردازد، است. این رسم ممکن است مانند خرید و فروش به نظر بیاید اما در واقع با یک معامله تجاری بسیار متفاوت است. آنچه باعث اهمیت لوبولا شده در واقع کارکرد این رسم در گردهم آوردن و انسجام دو خانواده است.