15 آوریل 2019
آوریل 15, 2019

استاپدکتومی

0 Comment

استاپدکتومی

استاپدکتومی به منظور بهبود انتقال صدا به گوش داخلی انجام می شود و نوعی جراحی گوش است و درمان مناسبی برای افرادی است که شنوایی هدایتی آنها کاهش پیدا کرده است . عمل استاپدکتومی برای برداشتن استخوان رکابی سفت شده و بی حرکت در گوش میانی و جایگزین کردن کامل آن با پروتز است . ( جراحی گوش )

در برخی موارد بخشی از استخوان رکابی گوش میانی برداشته خواهد شد و در انتهای آن یک سوراخ کوچک ایجاد می گردد، این روش را استاپدکتومی نامند.

شنوایی پروسه پیچیده ای دارد به این صورت که ارتعاشات صوتی در یک گوش طبیعی، وارد مجرای گوش شده سپس در آنجا به پرده صماخ برخورد خواهد کرد.

این ارتعاشات موجب حرکت پرده گوش می گردند و به سه استخوانچه کوچک گوش میانی شامل رکابی، سندابی و چکشی منتقل می شود.

زمانی که استخوانچه رکابی حرکت کند موجب حرکت مایع داخلی گوش خواهد شد و به این صورت روند تحریک عصب شنوایی آغاز می گردد.

عصب شنوایی گوش ، انرژی صوتی را به مغز منتقل خواهد کرد و موجب شنیدن صوت می شود که هر قسمت از این روند شنوایی اختلالی داشته باشد شنوایی فرد با اشکال مواجه می گردد.

استاپدکتومی
نحوه جراحی استاپدکتومی

این عمل از طریق داخل کانال گوش انجام خواهد گرفت و تحت بیهوشی عمومی یا بیهوشی موضعی قابل انجام می باشد.

جراح متخصص گوش از طریق کانال گوش استخوان رکابی یا معیوب بی حرکت و سفت شده را با کنار زدن پرده صماخ بر می دارد و پروتز مخصوص را در جای آن کار خواهد گذاشت.

پروتز جایگزین شده نقش استخوان رکابی را ایفا خواهد کرد و به زنجیره استخوانی گوش میانی اجازه خواهد داد که دوباره حرکت را آغاز نماید و موجب تحریک مایع گوش میانی و بهبود یا برگشت شنوایی گردد.

بعد از اعمال تغییرات لازم داخل گوش بیمار پانسمان قابل جذب و مخصوصی به نام ژلفوم گذاشته خواهد شد.

به دلیل اینکه داخل گوش پانسمان قرار دارد بهبود شنوایی با خارج کردن آنها بعد از یک تا دو هفته مشخص خواهد شد.

نتیجه عمل استاپدکتومی در دستهای یک جراح مجرب گوش حدود ۹۰ درصد موفقیت آمیز است.
بیماری اتواسکلروزیس

به دلیل چسبندگی و عدم استخوانچه رکابی ، ایجاد خواهد شد.

با انجام جراحی استاپدکتومی می توان استخوانچه معیوب را برداشت و با جایگزین کردن پروتز، شنوایی را به فرد باز گرداند.

بیماران مبتلا به اتواسکلروز قبل از عمل باید به مدت ۱ سال حمله سرگیجه نداشته باشند.

این بیماران از وزوز گوش هم رنج میبرند که عمل استاپدکتومی اثر ثابت شده ای بر روی وزوز گوش ندارد و جراحی صرفاً برای بهبود شنوایی است.

این جراحی بسیار ظریف و میکروسکوپی است و توصیه می شود انجام آن فقط و فقط در دستان جراح متبحرگوش انجام شود.

حدود ۹۰ تا ۸۵ درصد بیماران ۳ هفته بعد از عمل شنوایی خود را پیدا خواهند کرد .

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد عمل موفقیت امیز نیست یا جراحی ثانویه لازم است و در حدود ۱ درصد بیماران به خصوص بیماران که حملات سرگیجه دارند Hحتمال واکنش های حساسیت زایی به پروتز کاشته شده و کری کامل حسی عصبی وجود دارد.

جاگزین عمل استاپدکتومی، سمعک میباشد ‌.

لذا بیماران میتوانند به جای جراحی روش جاگزین یا سمعک را انتخاب کنند.