تاثیر تفریح بر کیفیت زندگی سالمندان

سالمندان هم دارای کودک درون هستند. کودک درون، والد درون و بالغ درون سه شخصیت کاملاً متفاوتی است که در علم روانشناسی توصیه شده که هر سه آن ها را باید تقویت کنیم و به تعادل رسانیم. در صورتی که یکی از این ها بیش از دیگری تقویت شوند مشکلات روحی و روانی ایجاد خواهد شد.


پدران و مادران ما که اکنون سالمند تلقی میشوند ، برای تربیت ما بیش تر والد درون خود را تقویت کردند.

وظیفه ماست که با عرضه راه حل های مناسب در این زمینه بتوانیم بالغ درون آنها و مخصوصا کودک درونشان را تقویت سازیم.

در حالی که سالمندان وقت ازاد زیادی دارند و چنانچه بتوانند قسمتی از زمان خود را به تفریح و سرگرمی اختصاص دهند قطعاً سلامت روانی و جسمی شان تضمین خواهد شد. تفریحات در نظر گرفته شده برای سالمند باید انرژی و نشاط و شادی بیشتری به وی بدهد؛ بدون این که ازار و اذیتی به وی برساند.

به عنوان مثال تفریحی مثل بازی شطرنج ممکن است برای سالمندی موثر و برای سالمند دیگری خسته کننده و حتی زیان آور باشد یا اگر به سالمندی که بیماری ریوی یا آرتروز شدید دارد توصیه کنیم هر روز پیاده روی کند، در واقع نه تنها باعث ازار وی شده ایم بلکه امکان دارد سلامت جسمی وی را هم به خطر اندازیم.

تفریح بر کیفیت زندگی سالمندان,تفریح سالمندان,فعالیت های سرگرمی و تفریحی سالمندان
تاثیر تفریح بر کیفیت زندگی سالمندان

فواید تقویت فعالیت های سرگرمی و تفریحی سالمندان

افزایش روحیه سالمند

شادابی و نشاط بیش تر سالمندان

تقویت سیستم فیزیکی بدنشان

تقویت اعصاب و روان پدران و مادران

افزایش ضریب هوشی و حافظه

میل بیش تر به ادامه زندگی

یادآوری حس عاشقی زمان جوانی

جوان سازی پوست و دیگر قسمت های بدن

در کشور های توسعه یافته جهان مرکزهای تفریحی برای سالمندان در محله های گوناگون وجود دارد و باتوجه به وضعیت جسمانی سالمند نزدیکترین آنها انتخاب میشود و سالمند در ساعتها و روز هایی از هفته در آن جا حضور می یابد. در کشور ما هم چند مرکز وجود دارد و سعی شده مرکزهای بیشتری دایر شود، ولی تعداد این مرکزها بسیار کم است و نمی تواند جمعیت رو به رشد سالمندی کشور ما را پوشش دهد.