15 آوریل 2019
آوریل 15, 2019

مراحل بیماری سرطان سینه

0 Comment

مراحل بیماری سرطان سینه

مراحل بیماری سرطان سینه به میزان گستردگی سرطان وابسته است و با مقیاسی از صفر تا چهار سنجیده می شود. برای این که مرحله بیماری مشخص شود لازم است تا پزشک بررسی هایی را انجام دهد. معمولاً به وسیله لامپکتومی ( قسمتی از سینه برداشته می شود ) و ماستکتومی و یا نمونه برداری از گره های لنفاوی زیر بغل این کار انجام می شود .

با تعیین مراحل بیماری سرطان سینه و این که بیماری تا چه حد پیشرفت کرده و تا چه اندازه می توان معالجه و درمان انجام داد ، به پزشک کمک می کند تا بهترین تصمیم را برای روند درمان و روش های درمانی اتخاذ نماید.

البته در نظر بگیرید که با پیشرفت هایی که عالم پزشکی در درمان سرطان سینه داشته است، فرد مبتلا شانس بیشتری برای درمان و زنده ماندن دارد .

مراحل بیماری سرطان سینه ۲

سرطان چیست ؟

به طور کلی به انحراف رشد و تکثیر سلول های بدن از مسیر طبیعی و نرمال خود سرطان گفته می شود.

در حالت عادی سلول های بدن عمر محدودی دارند و زمانی که وظیفه خود را در قبال عضو مربوطه انجام می دهند از بین خواهند رفت که این مرگ سلولی برنامه ریزی شده می باشد و مرگ آن توسط هسته سلول صادر خواهد شد.

در مواقعی ژن موجود در سلول دچار عارضه خواهد شد و دستور مرگ سلول را صادر نمی کند در نتیجه سلول بدون برنامه ریزی تکثیر پیدا می کند و سرطان سینه با تغییرات ژن های داخل سلول ها ایجاد می گردد. به نحوی که افزایش بی رویه سلول ها با برهم خوردن متابولیسم عضو همراه خواهد بود.

تغییرات سلولی تحت تاثیر دو تئوری قرار دارند اولی سلول های بنیادین هستند که از بدو تولد با نوزاد همراه اند و در پستان وجود دارند و تحت تاثیر عوامل محرک محیطی در دوره ای از زمان به سلول های سرطانی تبدیل خواهند شد و این سلول ها می تواند در هر سنی شروع به رشد کنند و تبدیل به سلول سرطانی شوند.

تئوری دوم جهش ژنی می باشد که در واقع همان سلول های طبیعی هر عضوی از بدن از قبیل پستان می باشد که تحت تاثیر عوامل محیطی تغییر ماهیت خواهند داد و سرطانی می شوند.

چقدر از نحوه شکل گیری سرطان میدانید ؟؟؟

اندازه تومور در مراحل بیماری سرطان سینه

اندازه تومور و گستردگی سلول های سرطانی ، در تعیین مرحله ی بیماری موثر است.

در مرحله یک و دو قطر تومور غالباً کم تر از ۲ سانتی متر می تواند باشد.

در مرحله سه و چهار قطر تومور تا ۵ سانتی متر ممکن است افزایش یافته باشد.
مرحله یک :

در مرحله یک قطر تومور کم تر از ۲ سانتی متر است .
سرطان به گره های لنفاوی نرسیده است .
بیمار شانس بیشتری برای درمان ( در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ) و زنده ماندن بیشتر ۵ سال دارد .

مراحل بیماری سرطان سینه
مرحله دو :

اندازه قطر تومور از مرحله یک می تواند بیشتر باشد، اما به سایر اندام ها گسترش نیافته است.

در مرحله دوم یکی از موارد زیر اتفاق می افتد :

قطر تومور بین دو تا پنج سانتی متر باشد .
سرطان به گره های لنفاوی رسیده باشد .
اندازه تومور بیش تر از ۵ سانتی متر باشد، اما به گره ها نرسیده باشد.
قطر تومور از دو سانتیمتر کم تر باشد، ولی نهایت تا سه گره لنفاوی را در زیر بغل درگیر کرده باشد .
احتمال زنده ماندن بیمار بیشتر ۵ سال در این مرحله تا ۷۰ درصد است .

مرحله سه :

مرحله ی سوم در سرطان ، به سرطان پیشرفته موضعی معروف است . امکان دارد که گره های لنفاوی نزدیک سینه ، مثلاً زیر بغل یا به نزدیک استخوان ترقوه هم برسد .
مرحله چهار :

مرحله ی چهارم بیماری ، در واقع پیشرفته ترین نوع سرطان سینه می باشد . سلول های سرطانی به اندام ها و بخش های دیگر سرطان سینه مانند استخوان گسترده شده باشد .

در این مرحله با درمان می تواند باعث کنترل بیماری و تسکین درد باشد .به طور معمول درمان قطعی برای سرطان نخواهد بود .

مراحل بیماری سرطان سینه
سرطان پستان التهابی :

در سرطان سینه التهابی سرطان به رگ های لنفاوی پوست نیز رسیده باشد . این التهاب منجر به ورم ، قرمزی و فرورفتگی یا برجستگی پوست خواهد شد .

احتمال زنده ماندن بیشتر از پنج سال در این مرحله بیش از ۵۰ درصد است .